Verkkokauppa ja huutokauppa

 

 

 

Tietosuojakäytäntö

Eerik’s Auction House - tietosuojaseloste


Eerik´s Huutokauppatalo Oy (”Eerik’s”) on sitoutunut noudattamaan palveluissaan ja toiminnassaan tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn osalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia velvoitteita.

Tässä tietosuojaselosteessa (”Seloste”) kerromme miten käytämme, säilytämme ja rajatuissa tilanteissa luovutamme kolmannelle osapuolelle henkilötietojasi. Kerromme myös mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojasi koskien.

Rekisterinpitäjä

Eerik’s Oy (y-tunnus 2962360-7), Yliopistonkatu 9B, 20100 Turku on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä ja vastaa asiakkaitaan koskevasta tietojenkäsittelystä.

Käsiteltävät henkilötiedot

Eerik’s käsittelee tarjoamiensa palveluiden sekä muutoin toimintansa yhteydessä seuraavia asiakkaidensa henkilötietoja:

 • Nimi (etunimi, sukunimi)
 • Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 • Yritystäsi koskevat tiedot (nimi, y-tunnus, osoitetiedot)
 • Tilitiedot
 • Tietoja palvelussamme käydyistä keskusteluista (esim. Keskustelut asiakaspalvelumme tai muiden palvelussa olevien tahojen kanssa)
 • Maksukortti- ja maksutiedot
 • Tiettyjä teknisiä palvelun käyttöön liittyviä tietoja (esim. Evästeiden välityksellä kerättyjä tietoja, kuten IP-osoitteesi)

Eerik’s ei käsittele palvelussaan mitään arkaluonteisina pidettäviä tietoja, vaan ainoastaan ns. Tavanomaisia henkilötietoja.

Eerik’s kerää henkilötiedot pääasiassa suoraan asiakkailtaan, kun he rekisteröityvät Eerik’sin palveluihin, tilaavat Eerik’sin uutiskirjeitä tai muutoin tekevät sopimuksen Eerik’sin kanssa. Tämän lisäksi Eerik’s saa asiakkaistaan henkilötietoja, kun nämä ovat yhteydessä Eerik’sin asiakaspalveluun sekä evästeiden välityksellä asiakkaiden vieraillessa Eerik’sin sivustolla.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja perusteet

Eerik’s huolehtii aina siitä, että sillä on tietosuojalainsäädännön mukaiset lailliset perusteet henkilötietojensa käsittelylle. Eerik’s käsittelee yllä mainittuja henkilötietoja alla listatuissa tarkoituksissa ja perustein.  

Sopimusvelvoitteet

Eerik’s kerää henkilötietojasi kun:

 • Solmit toimeksiantosopimuksen tai muun sopimuksen Eerik’sin kanssa
 • Rekisteröidyt Eerik’sin palveluun
 • Listaudut Eerik’sin sähköpostilistalle

Henkilötiedot kerätään sopimusvelvoitteiden toteuttamiseksi tai sopimuksen solmimiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle alempana mainittujen velvoitteiden täyttämiseksi, mikäli se on välttämätöntä tässä tarkoituksessa.

Mikäli henkilötietojen antaminen on välttämätöntä sopimuksen tekemiseksi Eerik’sin kanssa, tästä ilmoitetaan merkitsemällä henkilötiedot pakolliseksi (esim. Käyttämällä * merkkiä). Voit tällöinkin jättää antamatta Eerik’sille henkilötietojasi, mutta emme siinä tapauksessa välttämättä voi solmia kanssasi sopimusta tai toimittaa pyytämiäsi palveluita.

Oikeutettu etu

Eerik’s säilyttää asiakkaidensa rekisteröinnin tai sopimuksen tekemisen yhteydessä antaman sähköpostiosoitteen. Osoitteeseen voidaan lähettää tietoja sopimusehtojen muuttumisesta tai esimerkiksi kutsuja yksityistilaisuuteen. Osoitetta voidaan myös käyttää henkilöllisyyden varmistamiseen tulevissa asiakaspalvelutilanteissa.

Eerik’s kerää tilasto- ja palvelun kehittämiseen tähtäävien analyysien tekemiseksi anonyymejä henkilötietoja, joista on poistettu yksilöitävä henkilötiedot. Sukupuoli- ja postinumerotiedot ovat yksilöitävimmissä olevat tiedot, joita voidaan sisällyttää analyyseihin.

Eerik’s pyrkii tarjoamaan räätälöityä asiakaspalvelua. Tietoja kerätään henkilökohtaisen asiakaspalvelun tason parantamiseksi.

IP-osoitetiedot kirjataan kirjautumisen ja tarjousten antamisen yhteydessä Eerik’siin ja asiakkaisiin kohdistuvien petosten ehkäisemiseksi.

Eerik’s voi tallentaa videokuvaa ja ääntä toimipisteissään ja huutokauppatilaisuuksissaan henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuuden turvaamiseksi sekä rikosten ehkäisemiseksi. Tallenteita ja tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille laillisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Suostumus

Eerik’s voi asiakkaan etukäteisellä suostumuksella käyttää kerättyjä sähköpostiosoitteita markkinointiin liittyviin tarkoituksiin. Suostumus pyydetään sinulta aina erillisellä toimenpiteellä, kuten esim. erillistä suostumusnappia klikkaamalla. Sinulla on aina oikeus perua suostumus milloin tahansa käyttämällä kirjeisiin sisältyvää “Unsubscribe” -toimintoa. Eerik’s voi käyttää henkilötietojasi, kuten osoitetta, tarjoushistoriaa, mielenkiinnon kohteita ja ostettuja kohteita tiedottaakseen yksilöidysti juuri sinua kiinnostavista esineistä.

Eerik’s lähettää palvelussaan jatkuvasti tietoja tehdyistä tarjouksista ja ostetuista kohteista. Voit räätälöidä tietojen saantia asiakastietosivulla.

Henkilötietojen suojaaminen

Eerik’s sitoutuu suojaamaan henkilötietojasi teknisesti ja hallinnollisesti. Eerik’s on ottanut käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvamekanismit henkilötietojen vuotamisen, katoamisen, tarkoituksettoman tuhoutumisen, tietomurtojen tai muun laittoman pääsyn estämiseksi. Nämä toimenpiteemme voivat sisältää muun muassa salassapitovaatimusten asettaminen henkilöstöllemme ja palveluntarjoajillemme, tietojen anonymisointi tai pseudonymisointi, palomuurien ja virustorjuntaohjelmien käyttö, sekä lukolliset säilytystilat. Pääsy rekistereihin ja yhteydet palvelimeen ovat suojattuja (HTTPS).

Työntekijöidemme pääsyä henkilötietoihin on rajattu siten, että pääsy on vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja asiakaspalvelutilanteissa tai tämän selosteen mukaisia velvoitteita täyttäessään. Mikäli käsittelemiimme henkilötietoihisi on kohdistunut jokin tietoturvauhka, huolehdimme asianmukaisten lain vaatimien toimenpiteiden suorittamisesta uhkan poistamiseksi ja sen vaikutusten minimoimiseksi.

Tietojen säilyttäminen

Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötietojen käsittely on tarpeen tässä Selosteessa kuvattuja käsittelytarkoituksia varten, kuitenkin enintään voimassa olevien lakisääteisten määräaikojen ylärajaan saakka. Kun henkilötietojasi ei enää tarvita eikä lainsäädäntö edellytä tietojen säilyttämistä, ne poistetaan.

Eerik’s säilyttää oikeutetun edun periaatteeseen vedoten henkilö- ja tilitiedot niiden henkilöiden ja tilien osalta, joiden kohdalla on ollut syytä epäillä petosta, sen yritystä tai muuta rikoslain (39/1889) vastaista toimintaa.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille ja ETA:n ulkopuolelle

Eerik’s ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille, ellei soveltuvan lainsäädäntö sitä edellytä tai ellei se ole tarpeen palveluiden toteuttamiseksi. Eerik’s kuitenkin käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia palveluidensa toteuttamisessa, mistä johtuen Eerik’ saattaa aika-ajoin siirtää tai sallia pääsyn henkilötietoihisi näille palveluntarjoajille. Eerik’s käyttää seuraavia kolmansia osapuolia osana palveluiltaan:

Asiakkaidemme henkilöllisyyden todentamiseksi sekä maksupalvelujen tarjoamiseksi Stripe (510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA) käsittelee luottokortti- ja nimitietoja.

Online huutokauppapalvelujen tarjoamiseksi Auction Mobility LLC (192 South Street Suite 600 Boston, MA 02111, USA) käsittelee asiakkaiden nimi ja tunnistetietoja.

Asiakkaiden nimi- ja osoitetiedot voidaan luovuttaa kuljetuspalvelun tarjoajalle silloin, kuin asiakkaan ostama tuote tulee kuljettaa asiakkaalle.

Lisäksi Eerik’s voi lakisääteisistä velvoitteistaan johtuen luovuttaa tietoja viranomaisille. Mikäli Eerik’siin kohdistuu jokin yritysjärjestely kuten osake- tai liiketoimintakauppa, sulautuminen tai muu vastaava, saatetaan henkilötietoja luovuttaa kyseisen yritysjärjestelyn mukaisissa tarkoituksissa ostajille tai ostajaehdokkaille sekä näiden neuvonantajille.

Kuten yllä käy ilmi, jotkin Eerik’sin käyttämät palveluntarjoajat sijaitsevat Euroopan Unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Tämä tarkoittaa, että henkilötietojasi saatetaan siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Eerik’s huolehtii kuitenkin aina henkilötietojen suojaamisesta siirtojen yhteydessä ottamalla käyttöön lainsäädännön vaatimat suojamekanismit, kuten esim. Solmimalla palveluntarjoajiensa kanssa Euroopan Komission mallisopimuslausekkeet sisältävän sopimuksen tai noudattamalla EU-US Privacy Shield –mekanismia. Lisätietoja Eerik’sin käyttämistä siirtojen suojamekanismeja saat ottamalla yhteyttä Eerik’siin tässä Selosteessa annettuja yhteystietoja käyttämällä.

Evästeiden käyttö

Eerik’s käyttää tiettyjä evästeitä palveluidensa ja verkkosivustonsa yhteydessä. Näitä evästeitä käytetään, jotta voimme jatkuvasti ylläpitää parantaa palveluitamme sekä voidaksemme tarjota paremman käyttökokemuksen asiakkaillemme. Evästeiden avulla voimme esimerkiksi ylläpitää ja seurata asiakkaidemme mieltymyksiä, turvata palveluitamme paremmin, tunnistaa teknisiä ongelmia sekä valvoa palveluidemme kokonaissuoritusta.  

Käyttämämme evästeet

Käytämme evästeitä verkkosivullamme ja palveluissamme seuraamaan selaimesi meille antamia tietoja vierailuidesi yhteydessä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka ladataan ja voidaan säilyttää laitteillasi, ja jotka mahdollistavat internetin ja joidenkin palveluiden ominaisuuksien käytön esim. tietokoneellasi, älypuhelimellasi tai tabletillasi. Eerik’s käyttää useita erilaisia evästeitä.

Käytämme verkkosivustollamme seuraavia evästeitä:

 • välttämättömät evästeet

Välttämättömät evästeet ovat nimensä mukaisesti välttämättömiä palveluiden toiminnalle ja niiden tarkoitus on auttaa sinua verkkosivustomme ja palveluidemme käytössä. Nämä evästeet auttavat parantamaan palveluiden turvallisuutta ja perustoimintoja, ja ovat välttämättömiä verkkosivustomme ja palveluidemme toiminnalle. Jos estät nämä evästeet, emme voi taata käyttöäsi tai turvallisuuttasi vierailusi aikana.

 • toiminnalliset evästeet

Käytämme toiminnallisia evästeitä tarjotaksemme sinulle parhaan käyttökokemuksen. Näitä evästeitä käytetään esimerkiksi verkkosivustomme tai palveluidemme räätälöimiseksi juuri sinulle. Tällaisten evästeiden avulla verkkosivustomme ja palvelumme muistavat tekemäsi valinnat tarjotakseen sinulle räätälöidympiä toimintoja.

 • suoritusta mittaavat evästeet

Suoritusta mittaavat evästeet auttavat meitä ymmärtämään verkkosivustomme ja palveluidemme käyttäjien käyttäytymistä. Näiden evästeiden avulla voimme jatkuvasti parantaa palveluitamme. Käytämme näitä evästeitä myös ymmärtääksemme paremmin, miten tehokkaasti verkkosivustomme ja palvelumme toimivat. Evästeet kertovat meille esimerkiksi, mille sivuille vierailijamme useimmiten menevät ja saavatko he virheviestejä verkkosivustoilta.

Kaikkia käyttämiämme evästeitä hallinnoivat kolmannet osapuolet. Voit katsoa näiden kolmansien osapuolten omat tietosuojaselosteen saadaksesi lisätietoja heidän suorittamastaan henkilötietojen käsittelystä. Käytämme erityisesti Google Analyticsia, jonka avulla pystymme arvioimaan miten verkkosivustoamme ja palveluitamme käytetään. Nämä tiedot ovat välttämättömiä, jotta voimme jatkuvasti parantaa verkkosivustomme toiminnallisuutta. Evästeitä voidaan säilyttää 30 minuutista kahteen vuoteen. Näiden evästeiden luomat tiedot verkkosivustomme käytöstäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) siirretään Google Inc:lle ja säilytetään sen toimesta palvelimilla Yhdysvalloissa.

Hallitse evästeasetuksiasi:

Voit milloin tahansa estää tai kieltää evästeiden käytön käyttämäsi selaimen asetuksista. Jos kuitenkin estät kaikki evästeet, et välttämättä pysty enää käyttämään kaikkia verkkosivustomme tai palveluidemme ominaisuuksia tai toimintoja. Lisätietoja evästeiden hallinnasta ja niiden poistamisestä löydät osoitteesta  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.  

Sinun oikeutesi

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle useita oikeuksia henkilötietoihisi liittyen, joita Eerik’s on sitoutunut noudattamaan. Sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus pyytää meitä antamaan sinulle kopio henkilötiedoista, joita meillä on sinusta ja tietyt tiedot näiden henkilötietojesi käsittelyyn liittyen;
 • oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa, esim. kun kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden tai emme enää tarvitse henkilötietoja niiden alkuperäisiin käsittelytarkoituksiin, mutta tietoja tarvitaan oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai siltä puolustautumiseksi;  
 • oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista tietyissä tilanteissa, esim. kun henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, johon ne alun perin kerättiin tai niitä käsiteltiin (ns. right to be forgotten);  
 • oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuihin etuihimme;
 • oikeus milloin tahansa vetää pois käsittelylle antamasi suostumus kun käsittelymme perustuu suostumuksellesi;
 • oikeus pyytää, että päivitämme henkilötietojasi tai korjaamme virheelliset henkilötietosi. Joidenkin palveluidemme osalta voit myös itse korjata, päivittää tai poistaa tiettyjä henkilötietojasi tai deaktivoida palvelutilisi kokonaan tiliasetustesi kautta; ja
 • oikeus tehdä valitus paikalliselle toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, joka esim. Suomessa on Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Voit käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Eerik’siin tässä Selosteessa annettuja yhteystietoja käyttäen. Huomioithan, että Eerik’sin tulee varmistua tiedustelijan henkilöllisyydestä henkilötietoihin liittyvien kyselyiden yhteydessä. Tästä johtuen saatamme joutua pyytämään sinulta lisätietoja, jotta voimme varmistua, että olet se henkilö kuka sanot olevasi.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä meihin alla annettuja yhteystietoja käyttäen.

Eerik´s Huutokauppatalo Oy
Osoite: Yliopistonkatu 9B, 20100 Turku
Email: info@eeriks.fi
Puh: +358 (0) 50 326 8763